Kombo Rent A Car - Dodatne usluge

Osiguranja, dostava vozila i 24/7 asistencija

Osiguranje

Osiguranje sa učešćem u šteti - CDW

Osiguranje od krađe vozila i djelova vozila - TP

Puno osiguranje - EXTRA CDW + EXTRA TP + WTP

Dodatno osiguranje bez učešća u šteti - Extra CDW

Dopunsko siguranje od kradje i djelova vozila - EXTRA TP

Osiguranje guma i staklenih površina - WTP